Nəşriyyat

Sizlərə hər cür keyfiyyətdə kitab nəşri xidmətləri göstərə bilərik..
Bunun üçün 4898469 telefonuna zəng etməyiniz gərəkdir.

Bundan əlavə broşur, vizitka, buklet, flayer, vinil, baner və s. məhsulların çapında da Sizə yardımçı ola bilərik..

Kitabın əmələgəlməsi 2 stadiyadan keçir:
Nəşriyyat işi (çapa qədərki işlər)
Mətbəə işi (çapın özü)

Hərəsinin öz meyarları, xırdalıqları və hesablama metodları var.
Misal üçün tək çapın kalkulyasiyası bu parametləri bilmədən mümkün olmur.
Format / Ölçü:
Səhifə sayı:
Tiraj:
Üz qabığı: yumşaq / bərk / qrammaj
Üz qabığının çapı: rəngli / ağ-qara 
İç səhifələrin kağızının növü: ağ, sarı, boz, qəzet, təbaşirli, təbaşirsiz / qrammaj
İç səhifələrin çapı: rəngli / ağ-qara
Laminasiya: mat, parıltılı
ISBN / olmaya da bilər