Axı, dünya fırlanır... (şeirləri və poemaları)

Oxşar Kitablar